Tarieven zorgverzekeringen 2013

Ieder jaar tussen oktober en half november komen de verschillende zorgverzekeraars naar buiten met de premies die ze het volgende jaar in rekening zullen brengen. Dat hebben ze ook dit jaar weer gedaan, waardoor er een goed beeld ontstaat van de premies zoals die in 2013 zullen worden berekend voor de zorgverzekeringen. Het lijkt er op dit moment op dat er geen sprake is van grote stijgingen, vooral wanneer u zich beperkt tot het afsluiten van de basisverzekering, die voor iedereen verplicht is.

Tarieven basispremie blijven gelijk

Het lijkt er voorlopig op dat de tarieven voor de basispremie in veel gevallen gelijk zullen blijven. Sommige verzekeraars kiezen er zelfs voor om de premie iets naar beneden bij te stellen en er op die manier voor te zorgen dat u zich op een meer voordelige manier kunt verzekeren in 2013. Uiteraard kunt u de zorgverzekeringspremie voor 2013 zelf uitrekenen bij de zorgverzekeraar waar u op dit moment zit, door gebruik te maken van de website. U dient er rekening mee te houden dat de zorgpremies voor online verzekeringen veelal iets lager liggen dan de offline en traditionele varianten, waardoor er op dat gebied wat te besparen valt.

Eigen risico gaat omhoog

Aan de andere kant dient u er rekening mee te houden dat het eigen risico binnen de zorgverzekering voor iedereen omhoog gaat. Het verplichte eigen risico in 2013 zal namelijk €350 per jaar gaan bedragen, waar dat in 2012 nog een bedrag van €220 per jaar was. Dat betekent dat u een groter deel van de zorgkosten zelf dient te betalen, ondanks dat de zorgverzekeringspremie 2013 wat lager uitvalt of in ieder geval gelijk blijft. Indien u geen gebruik maakt van de zorg krijgt u daar natuurlijk niet mee te maken, aangezien u het eigen risico dat niet gebruikt.

Aanvullende verzekeringen duurder

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de zorgverzekeringspremie voor de aanvullende zorgverzekeringen 2013 in veel gevallen wel omhoog zal gaan. Het gaat in de meeste gevallen om een geringe stijging, maar er zijn al uitschieters bekend die tot 100% of 60% duurder worden dan in 2012. Zo kan de totale zorgverzekeringspremie alsnog wat hoger uitvallen, ondanks dat de basispremie in de meeste gevallen op een vergelijkbaar niveau gehouden wordt. Vergelijk altijd de volledige verzekeringen met elkaar en kom op die manier tot de premie die u in 2013 voor de zorgverzekering van uw keuze dient te betalen.