Verzekering leeftijdsafhankelijk

De leeftijdsafhankelijkheid van verzekeringen vinden we terug op een aantal verschillende fronten. Het is van belang om daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld wanneer u al wat ouder bent of u juist nog jong bent. Verzekeraars laten de premie in een aantal gevallen afhangen van de leeftijd die u heeft.

Leeftijdsafhankelijkheid reisverzekeringen

De leeftijdsafhankelijkheid van reisverzekeringen loopt de laatste tijd behoorlijk terug. Uit een recent onderzoek van MoneyView blijkt dat men zich hier minder mee bezig lijkt te houden. Dit zorgt ervoor dat men onder andere net zoveel geld uit zal keren aan ouderen die na een ongeval in het buitenland invalide raken, dan jongeren die dit overkomt. Met name Univé, OHRA en Zilveren Kruis Achmea hebben aangegeven dat ze de discriminatie op basis van een leeftijd niet langer gepast vinden en hebben dit teruggedraaid.

Leeftijdsafhankelijkheid autoverzekeringen

De leeftijdsafhankelijkheid van autoverzekeringen is al jaren bekend en het lijkt er niet op dat hier op korte termijn verandering in zal komen. Jongeren tot 24 jaar betalen over het algemeen meer premie dan andere volwassenen, aangezien zij volgens de verzekeraars een groter risico vormen. Bovendien bestaat er in Nederland geen plicht om iemand te accepteren, waardoor een aantal verzekeraars de deur dicht houden op het moment dat u ouder dan 65 of 70 jaar bent. Daarnaast rekenen een aantal verzekeraars een hogere premie vanaf die leeftijd. De leeftijdsafhankelijkheid van verzekeringen zorgt er wat dat betreft voor dat u in bepaalde gevallen meer premie dient te betalen.

Leeftijdsafhankelijkheid uitvaartverzekeringen

Ook op het gebied van uitvaartverzekeringen is er sprake van leeftijdsafhankelijkheid. Op het moment dat u al wat ouder bent is het in een aantal gevallen niet zomaar meer mogelijk om een verzekering af te sluiten. Dat is in dit geval echter niet zo vreemd, aangezien de uitvaartverzekering hoe dan ook uit dient te keren. We komen allemaal een keer te overlijden, waardoor het gaat om een spaarverzekering in plaats van een risicoverzekering. Op het moment dat u al wat ouder bent is er te weinig tijd over om te ‘sparen’, waardoor de uitvaartverzekering geen optie meer biedt of duurder uit zal vallen.

Leeftijdsafhankelijkheid overlijdensrisicoverzekeringen

Tenslotte zijn de overlijdensrisicoverzekeringen in een belangrijke mate leeftijdsafhankelijk. Dit heeft te maken met het feit dat men het risico in dient te schatten dat u binnen de looptijd komt te overlijden. Zodra u al wat ouder bent is dit risico natuurlijk groter, aangezien we uiteindelijk allemaal een keer komen te overlijden. Dat betekent onder andere dat u een hogere premie zal betalen. Aan de andere kant is de kans groot dat u op latere leeftijd al een deel van de schuld afgelost zal hebben. Wat dat betreft heeft u een minder uitgebreide dekking nodig, waardoor de premie mee kan vallen en het effect van leeftijdsafhankelijkheid van verzekeringen (deels) weg zal vallen. Verder kan natuurlijk niet uitblijven de leeftijdsafhankelijkheid van een zorgverzekering. Naar mate u ouder wordt zullen de kosten van uw zorg ook waarschijnlijk stijgen, denk daarbij aan bijvoorbeeld het vergoeden van hulpmiddelen als o.a. een toiletstoel, looprek, scootmobiel mocht u onverhoopt minder valide worden.